Tikal (od 4. století př. Kr., Guatemala)

Majestátní mayské rozvaliny v džungli.

    Město Guatemala má mezinárodní letiště. Odtamtud létají vnitrostátní linky do Flores. Tikal je vzdálen od Flores přibližně hodinu jízdy autem. Je tu autobusové spojení a na místo lze dojet autem také ze sousedního státu Belize (dříve britský Honduras).

Velké náměstí v Tikalo je obklopeno chrámy a akropolí. Město je dílem klasické mayské kultury a jeho pozůstatky reprezentují pětisetletou historii výstavby.

    Mayové, předchůdci dnešních mayských Indiánů, patřili k civilizaci, která se rozprostírala přes širé části středoamerických hor a nížin. Jejich kulturu určovalo náboženství a zemi vládli kněží. Vysoce rozvinutý mayský kalendář byl vypracován na cyklech s různou délkou od 260 dní až po 52 let. Pokusy spojit jej se systémem evropského kalendáře přinesly rozporné výsledky. Badatelé předpokládají, že jejich kultura vrcholila v období mezi 4. a 10. století po Kr.
    Tikal v severní nížině mayského území byl snad největším střediskem klasické mayské kultury. V centru Tikalu bylo velké náměstí, které na západní a východní straně ohraničovaly chrámy pyramidového tvaru a na severu akropolis. Kolem tohoto místa stálo na ploše 16 čtverečních kilometrů asi 3000 budov. Počet obyvatel se odhaduje na deset tisíc až pětačtyřicet tisíc. Akropolis byla patrně nepřetržitě obydlena po jedenáct století. Dnes je možné si ještě prohlédnout 16 chrámů. Stojí na zbytcích četných starších budov, pod nimiž jsou také zbytky podivuhodně pomalovaných hrobů.
    Kulturní centrum pokrývalo plochu o rozloze 2,5 čtverečních kilometrů. Náměstí a budovy byly spojeny cestami pro pěší. Takzvané paláce - jednopatrové domy s omítnutými a vyzdobenými místnostmi - byly jako skoro všechny mayské budovy postaveny na plošině. Centrální náboženské budovy stály na vyvýšeném místě. To umocňovalo posvátnou úctu a plnilo i praktický účel - obřady, které se tam konaly, mohl sledovat velký počet lidí. Ale dokonce i relativně prosté domy mimo centrum byly postaveny na hliněných plošinách, možná pro ochranu proti povodním v době dešťů. Pyramida v Tikalu. Pyramidy tohoto druhu měly dvojí funkci: Byly chrámy bohů a hrobkami panovníků.
    Kamenné skulptury a dřevěné řezby představují mayské panovníky a náboženské obřady. Dřevořezby jsou vidět v některých palácích na ozdobných trámech a nad vchody do pyramid s komnatami na horním konci stupňů. Pyramidy korunují střešní hřebeny. Největší, která je prostě nazývána pyramida IV, je vysoká 70 metrů. Pyramidy byly hroby bohatých a vážených lidí, kteří tam byli pochováváni s četnými předměty. Mezi nimi byly i potraviny, které měli zemřelí požít cestou do jiného světa. Před chrámy a paláci jsou kamenné stély (vzpřímeně postavené kamenné desky), na kterých jsou často zpodobeni panovníci nebo válečníci, jak kladou nohu na poraženého nepřítele.
    Termín "město" lze použít ve vztahu k Tikalo jen omezeně. Tikal byl spíš důležitým náboženským centrem, na jehož periférii se usídlil velký počet lidí. Většina Mayů sice nežila v nadbytku, ale přesto bohatě zdobili své hrobky a chrámy. Z úcty k bohům, svým urozeným a mrtvým vytvořili pomníky, které jsou i dnes úchvatné a vzbuzují posvátnou úctu.

Dobytí Yucatanu
    Tikal leží na poloostrově Yucatanu na území, které objevil v roce 1517 Španěl Francisco Hernandez de Cordoba. V následujících třiceti letech je postupně dobyli Španělé. Ti byli přesvědčeni, že plní svatou povinnost. Když papež jako zástupce boží na Zemi prohlásil, že se obyvatelé Yucatanu mají stát královskými poddaný mohl být každý odpor obyvatel chápán jako rebelie nebo zrada. Roku 1526 byl expedicí do Yucatanu pověřen Francisco de Montejo. Pokyny pro tuto expedici byly uvedeny v dokumentu, který je znám jako Requerimiento. V něm stálo, že král má v úmyslu domorodce z Nového světa obrátit na pravou víru pomocí porozumění a dobrého zacházení. Kdyby se ale protivili, budou Španělé vést proti zemi válku a podrobí ji koruně a církvi. Následovaly roky partyzánské války a odpor proti Couquistadores (dobyvatelům) přetrvával ještě dlouho.

Zpět...