Mount Rushmore (od 1927, USA)

Gutzon Borglum vytvořil v Black Hills dynamitem, kladivem a dlátem pozoruhodnou "svatyni demokracie".

    Mount Rushmore leží na silnici 244 jižně od Keystonu v jižní Dakotě. Nejlepší pohled na tento monument poskytují výlety helikoptérou. Nejbližší větší město je Rapid City. Toto město má letiště se spojením do New Yorku a do Londýna. Autobusové spoje jezdí do Minneapolisu, Cheyenny a Omahy.

Projekt Mount Rushmore nebyl nikdy definitivně dokončen, avšak všechny čtyři hlavy jsou hotové. Poslední Rooseveltova, byla odhalena v roce 1939. Hlavní podíl nákladů nesla americká daňová pokladna.

    Do žulové skály Mount Rushmoru v Black Hills jsou vytesány 18 metrů vysoké tváře čtyř amerických prezidentů: George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna. Sochař Gutzon Borglum si údajně vybral Theodora Roosevelta proto, že ve ztvárnění jeho brýlí spatřoval zvláštní uměleckou výzvu.
    Ti, kdo viděli film Alfreda Hitchcocka z roku 1959 North by Northwest, si ještě vzpomenou, že v jedné scéně s velkou námahou šplhali po těchto obličejích s gigantickýma ušima a nosy Cary Grant a Eva Marie Saintová. Nápad vytvořit tento monument původně pochází od jistého Doana Robinsona. Byl to historik a publicista z této krajiny a chtěl efektní projekt realizovat proto, aby vytvořil v Black Hills atrakci pro turisty. V roce 1924 se mu podařilo získat Gutzona Borgluma a rozhodli se udělat "svatyni demokracie" s kolosálními sochami prezidentů. Borglum chtěl původně vytesat jejich bysty. Protože však projekt nebyl nikdy dokončen, ukázalo se jako správné, že začal s prací na jejich hlavách.
    V roce 1927 Borglum práci zahájil. Bylo mu 56 let a zabrala mu celý zbytek života. Byl to malý, holohlavý muž, mimořádně vitální a vlastenecký. Navíc bylo výjimečně nesnadné s ním pracovat. Stál v centru zájmu médií a sklízel víc veřejné pozornosti než řada jiných umělců. Navrhl pomník a provedením práce pověřil dělníky a horníky z okolí. Uvolnili dynamitem kusy skály pro hlavy a pak je tvarovali dlátem a kladivem a přitom stáli na vratkém, nejistém lešení.
    Borglumovy nápady byly stejně neobvyklé jako jeho jméno. Jeho plné jméno znělo John Gutzon de la Mothe Borglum (jeho mladší bratr, který byl rovněž sochařem, byl pokřtěn jménem Solon Hannibal Borglum). Narodil se roku 1871 blízko Bear Lakeu (ve státě Idaho) jako syn dánských emigrantů. Jeho rodiče byli mormoni a jeho otec pracoval jako řezbář. Borglum byl poslán do Xavieru v Kansasu do římskokatolického internátu, který vedli jezuité. Už tam bylo nápadné jeho kreslířské nadání. Od roku 1890 studoval v Paříži a setkal se tam s velkým sochařem Augustem Rodinem, kterého si velmi vážil. V roce 1915 byl vyzván, aby vytvořil v Stone Mountain blízko Atlanty ve státě Georgia obrovskou hlavu generála Roberta E. Leeho. Koncepce projektu byla původně velkorysejší. Chtěl dát vytesat do skály vojenskou přehlídku konfederativních oddílů pěchoty a jezdectva o délce půl kilometru, mezi nimi měli být na koních i Lee, Stonewell Jackson a Jefferson Davis. Borglum se však nakonec nemohl dohodnout s výborem pro výstavbu pomníku, a tak projekt neuskutečnil.
    V Mount Rushmoru měl Borglum prudké konflikty se správou národního parku a práce byla znovu a znovu přerušována pro nedostatek peněz a špatné počasí. Přesto bylo možno v roce 1930 odhalit Washingtonovu hlavu. V roce 1936 následoval Jefferson, 1937 Lincoln a roku 1939 byla konečně hotova hlava Rooseveltova, Borglum zemřel v sedmdesáti letech, aniž svou velkou práci dokončil. Jeho syn Lincoln Borglum v ní ještě po určitou dobu pokračoval, dokud nebylo definitivně zastaveno její financování. Monument stál téměř milión dolarů.

Obrovské hlavy trčí ze skal Black Hills.

Indiánská svatyně
    Nedaleko od Mount Rushmoru byla nalezena jiná do skály vytesaná obrovská figura. Navrhl ji Korczak Ziolkowski a představuje velkého amerického náčelníka Indiánů řečeného Crazy Horse. Horní polovinu těla má nahou a sedí na koni. Figura je vysoká 172 metrů a široká 195 metrů. Sochaře v roce 1939 pověřili jejím vytvořením náčelníci Siouxů. Chtěli ukázat, že i "rudý muž má své hrdiny".
    Ziolkowski na tomto díle pracoval až do své smrti v roce 1982 a zanechal po sobě detailní plány k dokončení. Black Hills byly pro Siouxe posvátným územím a vláda Spojených států to potvrdila v roce 1868 smlouvou, která měla platit, "dokud řeky potečou, tráva poroste a stromy ponesou listy". Tak dlouho smlouva nevydržela. Když bylo roku 1874 v horách u French Creeku objeveno zlato a pronikli sem zlatokopové, Indiáni bránili násilím zemi, která jim byla přiřčena. Zvítězili v bitvě u Little Bighomu, v níž byla zničena kavalérie generála George Armstronga Custera až do posledního muže. Nakonec ale válku prohráli Indiáni pod vedením náčelníků zvaných Sitting Bull, Crazy Horse a jiných, a do Black Hills přišli běloši jako osídlenci. V jistém smyslu je ironií osudu, že pomník Crazy Horce leží právě několik kilometrů na sever od města Custeru.

Zpět...