Monticello (od 1793, USA)

Dům architekta, zahradníka, spisovatele a amatérského vědce, který se stal třetím prezidentem Spojených států.

    Monticello leží na trase 53, asi pět kilometrů jihovýchodně od Charlottesvillu ve Virgínii. Mezinárodní letiště v Richmondu je jedním z mnoha, odkud se lze dostat vnitrostátní linkou do Charlottesvillu. V Charlottesvillu je také nádraží, avšak s nepravidelným spojením.

Dům v líbivém, klasickém stylu je z větší části Jeffersonovým vlastním dílem. Vypadá menší, než je ve skutečnosti. Tři podlaží jsou postavena tak rafinovaně, že celek vypadá jako jednopatrová budova.

    Thomas Jefferson (1743-1826) byl třetím prezidentem Spojených států a jednou z klíčových osobností při vyhlášení nezávislosti. Byl znamenitým právníkem a synem úspěšného farmáře, po kterém zdědil velký majetek. Jefferson měl rád hudbu, květiny a vědecké experimenty. Udělal si jméno jako filozof, teolog a vynálezce. Jeho dům v Monticellu v jeho rodném státě Virgínii je památkou na velmi všestranného člověka. Dům a koncepci zahrad navrhl sám a instaloval tam zařízení jako němé sluhy nebo otočné servírovací okénko. Velký zájem měl také o otázky bytového zařízení a dekorace.
    Monticello stojí vysoko na kopci a je odtamtud překrásný rozhled po okolí až k Jeffersonovu rodišti v Shadwellu a k univerzitě ve Virgínii. Tu založil a účastnil se i vypracování plánů. Dům je výsledkem Jeffersonova volného zpracování palladiovského architektonického slohu a má sloupovou halu se štítem, jednadvacet místností a zploštěnou kupoli, první, která kdy byla postavena na americkém domě. Pochází z let 1793 až 1808 a je kompletní přestavbou domu, který dříve stál na jeho místě. Jefferson navrhl i tento první dům v letech 1784 až 1789, ale po pěti letech, která strávil jako diplomat u francouzského dvora, se vrátil zpátky s novými idejemi. Říkal, že "stavět a bourat" je jedna z jeho "nejmilejších činností".
    Monticello je majetkem Thomas Jefferson Memorial Foundation. Tato nadace byla založena v roce 1923 s cílem dům získat, udržovat ho a pečovat o něj. Je to místo, které má výrazný charakter a atmosféru. To, že muzejní průvodci neustále odkazují na "pana Jeffersona",budí dojem, že majitel v některém z pokojů na návštěvníka čeká.
Vnitřek se pokusili znovu zařídit tak, jak vypadal za Jeffersonových dob, a většina předmětů a kusů nábytku, které se tam nacházejí, také patřila Jeffersonově rodině. Zvláštní dojem vyvolává Jeffersonova studovna, vybavená otočnou židlí, stolem s otočnou deskou, teleskopem v okně a u dveří dvěma glóbusy - glóbusem Země a nebe. V knihovně bylo na 7000 knih, cenná sbírka, kterou Jefferson v roce 1815 prodal vládě. Stala se základem Kongresové knihovny.
    Jefferson prováděl mnoho výzkumů v oblasti růstu rostlin a věnoval velkou péči svým zahradám v Monticellu. Proto se stal také autorem zevrubné zahradnické knihy. Používali jí členové zahradnického klubu ve Virgínii, když v roce 1939 začali s obnovou zahrad Monticella. Les se stinnou procházkovou cestou, zeleninová zahrada s více než 250 druhy zeleniny a bylinek a květinová zahrada - to vše dnes přispívá ke kráse Monticella. Nedávno založené Centrum Thomase Jeffersona pro historické rostliny (Thomas Jefferson Center for Historic Plants) je přiměřenou upomínkou na muže, který napsal: "Žádné zaměstnání mi není tak příjemné jako kultivace půdy a žádné nelze srovnat se zahradní kulturou."

Jefferson zemřel v tomto domě roku 1826 a byl také pochován na svém pozemku.

Vyhlášení nezávislosti
    Jeffersonova první varianta vyhlášení zněla: "Považujeme za svaté a nesporné ty pravdy, že se všichni lidé narodili navzájem rovní a nezávislí, že se od této rovnosti odvozují vrozená a nezadatelná práva, mezi nimi právo na zachování života, právo na svobodu a právo na spokojenost." Konečné zněni vypadá takto: "Tyto pravdy pokládáme za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že stvořitel je obdařil jistými nezcizitelnými právy, že mezi těmito právy je život, svoboda a budování štěstí."

Jefferson jako architekt
    Jeffersonova práce architekta se neomezovala na návrh jeho vlastního domu. Společně s Benjaminem Latrobem (který je tvůrcem sloupové haly v Bílém domě) a Williamem Thorntonem (anglickým architektem, který navrhl první plány Kapitolu Spojených států ve Washingtonu, které však později pozměnil Latrobe) postavil překrásnou budovu univerzity v Charlottesvillu ve Virgínii.
    Univerzitní komplex (campus) pak napodobovaly další univerzity v Americe. Ukazuje Jeffersonovu zálibu v rostlinách a zahradách. Univerzitní knihovna byla koncipována po vzoru Pantheonu v Římě. Řada dalších budov byla inspirována římskou a řeckou architekturou. Budova z římských dob, Maison Carrée v Nimes, ovlivnila prý Jeffersonův State Capitol v Richmondu ve Virgínii. Byl postaven v letech 1785 až 1792 a je považován za první klasicistickou stavbu ve Spojených státech.

Zpět...