Hearst Castle (od 1919, USA)

Starý svět vydal své poklady, aby dodal lesk paláci Williama Randolfa Hearsta nad Tichým oceánem.

    Hearst-San Simeon State Historical Monument, jak se oficiálně jmenuje, leží severně od Morro Bay na slavné dálnici č. 1, přibližně uprostřed mezi San Franciskem a Los Angeles. Domem a přilehlými parky provádí průvodce.

Myšlenkou postavit kruhový bazén se Hearst nechal inspirovat na římském Petrském náměstí.

    Hearst Castle, ležící u malého místa San Simeonu, je neobyčejný, v některých detailech i krásný panský dům drtivé nádhery, který dal majitel postavit s nepředstavitelnými finančními náklady. Vyplenil celou Evropu kvůli jeho vybavení a to, co nemohl koupit, okopíroval. Sám usedlost pojmenoval La Cuesta Encantada (Okouzlující výšina). Když však člověk pomyslí, kolik peněz vydal a s jakou láskou ji zařídil, musí ji označit jako zámek. Kdo tento zámek nezná, nemůže si udělat správný obraz. Kdo si však vzpomene na film Orsona Wellse Citizen Cane (Občan Kane), jehož hlavní postava, jak známo, byla inspirována osobností Williama Randolfa Hearsta, ten snad dostane o tomto muži určitou představu.
    V souvislosti s Hearst Castle jsou vždy vychvalovány dva obrovské bazény. V domě jsou římské lázně, bazén v zahradě pojme 1,3 miliónu litru vody. Na břehu stojí řecký chrám ozdobený klasickými sochami a sloupy. Odtud je překrásný pohled přes pahorek.
    Dům leží vysoko nad kalifornským pobřežím a hledí přes Tichý oceán k malému přístavu, kam na Hearstův příkaz přiváželi bedny s uměleckými díly, nábytkem, kompletním vybavením a částmi budovy. Zdědil po svém otci, důlním inženýrovi Georgu Hearstovi zemřelém roku 1891, půdu a štěstí. Častokrát v životě se mu podařilo toto štěstí ještě rozmnožit. Obchodoval s tiskem a vešel do dějin jako jeden z vynálezců tzv. Yellow Press (senzační žurnalistika). Stavební práce v San Simeonu byly zahájeny po smrti jeho matky v roce 1919. Zaangažoval architektku Julii Morganovou, která měla jeho sny přeměnit ve skutečnost. Interiér pokoje - tzv. Klášterní komnaty - je dovezen z evropských hradů a klášterů.
    Hearstovi pomocníci po celém světě slídili po starožitnostech, středověkých gobelínech, mozaikách, čínských nefritových ozdobách a porcelánu. Vypráví se, že dal celý jeden kompletní klášter rozebrat a dopravit ze Španělska do Kalifornie. Nechal jej několik let zabalený v bednách, protože se nemohl rozhodnout, co si s ním počít. V knihovně Hearstova domu je rozsáhlá sbírka řeckých váz. Někdy dal celé místnosti výtvarně přizpůsobit jednomu předmětu, který obzvlášť miloval. Jiné místnosti se stavěly, pak bouraly a znovu zařizovaly podle jeho pozměněných nápadů.
    Výsledek je mimořádně působivý. Italské, francouzské, španělské a maurské slohové prvky jsou nakupeny vedle sebe, předměty z naprosto rozdílných epoch a stylů byly zkomponovány v celek podle Hearstova vlastního vkusu. Obrovská jídelna například napodobuje středověký rytířský sál. Má gigantické rozměry a obsahuje nejrůznější předměty z rozmanitých epoch: flámské gobelíny, "antická" kostelní křesla, dřevěný strop a obrazy svatých, korouhev s rodinnými erby ze Sieny. Jídelní stůl je tak dlouhý, že člověk potřebuje divadelní kukátko, aby jasně viděl na druhý konec. Na stole jsou v odstupech rozestavěny svícny a mísy udržující teplotu jídel. Hearst a jeho milenka, filmová herečka Marion Daviesová, tu žili stylem, který byl stejně marnotratný jako zámek. Na návštěvě tu u nich pobývalo mnoho významných hollywoodských hvězd: od Charlieho Chaplina, Mary Pickfordové a Rodolfa Valentina až po Garyho Coopera, Clarka Gablea a Caryho Granta. K rozhořčení některých nervózních hostů byl komplex oživen Hearstovou soukromou zoologickou zahradou: jaky, medvědy, opicemi a klokany. Když Hearst v roce 1951 zemřel, nebyl dům ještě dokončen.

Průčelí jeho Casa Grande zdobí kopie kostelních vrat.

Misie
    V misijním kostele v Carmelu je pochován páter Junipero Serra, františkánský mnich narozený na Mallorce. Byl to vzrůstem malý muž, ale neobyčejně vitální, a stal se vůdčí osobností misijní práce, která byla zahájena v Kalifornii v roce 1769. Po založení první misie v San Diegu zakládali on a jeho následovníci další misie na severu. Nakonec byl v Kalifornii vytvořen řetězec 21 misijních usedlostí. Svou chladnou španělskou architekturou zbarvenou do béžova nebo terakota jsou působivými připomínkami uplynulé doby, kdy mniši svým chovancům vštěpovali kromě křesťanství i znalosti polních prací a pěstování dobytka. Neštěstí bylo, že misionáři přenesli na domorodé obyvatelstvo evropské choroby, a tím je silně zdecimovali.

Big Sur
    Severní silnice vedoucí podél pobřeží Tichého oceánu skýtá fascinující vyhlídku na útesy, pláže, malé skalnaté zátoky a burácející mořský příboj. Spisovatele, umělce a řadu přívrženců New Age přitahovala obzvlášť oblast kolem Big Sur. Španělé toto území nazvali El Gran País del Sur (velká země na jihu), když se usadili v Monterey. Blízké město Carmel vzbudilo ve světě zájem, když jeho obyvatelé zvolili za starostu herce a režiséra Clinta Eastwooda. Jsou tam četné galerie a obchody s uměleckořemeslnými výrobky a má šarm Starého světa. Misie San Carlos Borromeo del Rio Carmelo, založená roku 1770, je jednou z nejkrásnějších v Kalifornii.

Zpět...