Údolí soch (6. století př. Kr., Kolumbie)

Náhrobní sochy střeží ztracenou kulturu.

    Údolí soch se nachází blízko San Augustinu v Kolumbii. Nejbližší mezinárodní letiště je 522 kilometrů na severovýchod v Bogotě. Odtamtud startují vnitrostátní lety do Popayánu a do Pitalita (s přestupem v Neivě). Město San Augustin je vzdáleno od Pitalita 27 kilometrů a za tři čtvrtě hodiny tam lze dojet autobusem. Cesta autobusem z Popayánu do San Augustinu trvá devět hodin.

Náhrobní deska podpíraná dalšími záhadnými figurami.

    Jeden z nejdůležitějších nálezů v Jižní Americe se nachází v severních Andách ve výšce 1800 metrů. V údolí soch bylo dosud objeveno 500 obrovských kamenných figur lidí, zvířat a bohů. Jsou rozptýleny na více než 20 místech v hustě zalesněném a orchidejemi bujně zarostlém údolí kolem řeky Magdalena. Hrubě otesané kamenné figury působí v této krajině pochmurně a odmítavě. Jsou pozůstatky ztracené kultury, o níž není téměř nic známo.
Od roku 1794, kdy o nich podal zprávu španělsky mnich Fray Juan de Santa Gertrudis, se archeologové dohadují o jejich původu a době jejich vzniku. Někteří předpokládají, že pocházejí ze 6. Stoletá př. Kr., jiní však myslí, že vznikly později a že je možná vytvořila kultura, kterou Inkové zničili bezprostředně před dobytím Španěly. Jsou podobné kamenným figurám na Velikonočním ostrově. Většina badatelů se však shoduje v tom, že přináležejí k předkolumbovskému andskému kulturnímu okruhu.
    Místo, kde sochy stojí, bylo pravděpodobně městem mrtvých. Mnoho hrobů v okolí naznačuje, že se tu slavily kulty mrtvých. Některé sochy zobrazují posvátná zvířata, která mají dalekosáhle symbolický charakter: orel jako symbol moci, žába jako symbol usmíření, opice jako bůh plodnosti. Jiné sochy představují bytosti, které jsou napůl lidmi a napůl zvířaty. Figury jsou stylizované, vykazují však i realistické rysy a mají rozličnou výšku - nejvyšší socha měří sedm metrů. Stojí v archeologickém parku (Parque arqueológico), který je vzdálen přibližně 2,5 kilometrů od města San Augustin. Na tomto místě byly sochy také nalezeny a většina z nich ještě stojí na svých původních místech. V lese soch (Bosque de las Estatuas) jich bylo postaveno 35 a vedla tudy pohodlná štěrková cesta. Nejdůležitější obřadní místo v tomto parku je Fuente de Lavapatas, kde pravděpodobně probíhalo rituální omývání na počest vodních bohů. Skalnaté říční údolí je protkané kanály a jezery. I tady se najdou opět podivné figury - hadi, ještěrky a lidské postavy. V parku je také muzeum, kde je vystavena keramika a umělecké předměty, které se našly v této krajině. Figura s lidským obličejem s jaguářími zuby.
    Nedaleko parku severně od řeky Magdaleny a deset kilometrů od San Augustinu je El Alto de los Idolos (Návrší bůžků). Tady stojí takzvaní hlídači, střežící řadu hrobů, z nichž některé byly otevřeny. Obsahují kamenné rakve pokryté mramorovými deskami, jsou do nich vytesány obrazy mrtvých. V Alto de Lavapatas si lze prohlédnout další kamenné rakve, na nichž jsou patrné červené, černé a žluté malby. Je tam také slavná socha EL Doble Yo (Dvojité Já). Znázorňuje dvě nad sebou sedící postavy, které byly vysekány z jediného kamene. V La Pelota je jediná pomalovaná socha a konečně v La Cháquira lze spatřit postavy bohů vytesané do skalní stěny.

O kultuře, která zanechala vysoko v kolumbijských Andách tyto kamenné sochy, hřbitovy a plošiny je toho známo jen málo.

Park Tierradentro
    V parku Tierradentro,který je vzdálen 210 kilometrů od San Augustinu, se nalézají pozůstatky dalšího neznámého kulturního okruhu. Bylo tu objeveno přes sto podzemních hrobek. Některé z nich jsou deset metrů hluboké. Mají klenuté stropy, podpírané sloupy. Stropy, stěny a sloupy jsou zdobeny geometrickými vzory v černé a červené barvě. V některých hrobkách jsou na sloupech a na stěnách také reliéfy s figurami.

Národní park Puracé
    Národní park Puracé zaujímá plochu 830 čtverečních kilometrů a je 60 kilometrů na východ od Popayánu v jedné z nejkrásnějších kolumbijských horských oblastí. Vrcholky hor jsou vysoké 2500 až 4800 metrů. Na tomto území také pramení tři hlavní kolumbijské řeky: Magdalena, Cauca a Caquetá. Na severu je několik sopek, nejvyšší, ještě dnes aktivní je Puracé (4780 metrů). Jsou tu četné vodopády jako Cascada San Nicolas a Cascada de Bedon a sirné prameny jako Termales de San Juan.

Zpět...