Machu Picchu (15. století, Peru)

Místo uctívání Slunce a tajemných rituálů, při nichž byli muži v menšině.

    Machu Picchu leží 112 kilometrů od Cuzka. Z Limy do Cuzka je vnitrozemské letadlové spojení. Z Cuzka je vlakové spojení do údolí Urubamba (stanice Puente Ruinas), odtamtud se jede dále autobusem k Machu Picchu. Pěšky trvá výstup od železniční stanice k místu s rozvalinami půldruhé hodiny.

Tajemné ruiny leží vysoko v Andách, na téměř nedosažitelném horském sedle. Místo bylo zasvěceno kultu Slunce. Panovníci luků odvozovali svůj původ od boha Slunce.

    Asi 400 metrů nad řekou Urubamba v peruánských Andách leží na horském sedle kultovní místo, které bylo dlouho zapomenuté. Říká se mu Machu Picchu (starý vrcholek). Jméno je ale vypůjčené od nedaleké hory, protože nikdo neví, jak se toto místo skutečně jmenovalo.
    Když je objevil v roce 1911 Hiram Bingham, archeolog z Yaleské univerzity, domníval se, že nalezl bájné město Vilcabamba. Tam se uchýlili povstalečtí Inkové a tam také přežili 36 let poté, co Španělé zapudili jejich posledního krále z Cuzka. Bingham byl pohledem, který se mu naskytl, nadšen a své dojmy zaznamenal takto: "Začínal jsem chápat, že tyto zdi se sousedním polokruhovým chrámem... patří k nejkrásnějším kamenným stavbám, které svět kdy viděl, a dech se mi tajil."
    Krása tohoto místa je nesporná. Když byly v blízkostí nalezeny rozvaliny dalšího města, ukázalo se však, že se nejedná o Vilcabambu. Správné jméno Machu Picchu a leccos jiného je dodnes neznámé.
    Zdá se, že Machu Picchu bylo v prvé řadě náboženským kultovním místem. Kdy vzniklo, se dodnes přesně neví. Předpokládá se však, že bylo postaveno v polovině 15. století, v období, kdy se říše Inků rozšiřovala a podrobovala si okolní indiánské národy. Podle odhadů tu žilo kolem tisíce lidí a kostry, které byly nalezeny, vzbuzují domněnku, že podle ženského obyvatelstva byl desetkrát vyšší než mužského. Tato skutečnost podporuje teorii, že Machu Picchu bylo centrem uctívání Slunce, kde žily hlavně Sluneční panny.
    Na velký význam, který Slunce v této svatyni mělo, poukazuje i Intihuatana (což znamená v řeči Quechů místo, na kterém je připoutáno Slunce). Tato zvláštně tvarovaná kamenná skulptura sloužila možná jako astronomická observatoř. Nikde na světě není podobný komplex, ale předpokládá se, že se tu prováděly důležité propočty slunečních fází. Zdá se, že také souvisí s kultem v době zimního slunovratu, při němž se vyvolával návrat Slunce. Astronomická pozorování se pravděpodobně prováděla i ze Sluneční věže. Je to budova ve tvaru podkovy a má okno, do kterého padaly sluneční paprsky v době zimního slunovratu. Na kult Slunce poukazuje také Chrám tří oken, v jehož středu se nachází vzpřímený kámen, který má vztah k uspořádání oken. Ví se také, že Inkové měli sluneční slavnost. Jmenovala se Inti Raymi a konala se v době letního a zimního slunovratu.
    Machu Picchu byl velkolepý komplex se zahradami, terasami, kultovními budovami a paláci. Byly tu vodní kanály, studně a lázně a pěstovala se kukuřice, brambory a zelenina. Terasy, založené na různých rovinách, byly vzájemně propojeny systémem schodišť.
    Místo, které zůstalo španělským dobyvatelům utajeno, bylo kdysi z neznámých důvodů opuštěno. Možná že byla důvodem občanská válka nebo zhanobení svatyně, o tom se však můžeme jen dohadovat.

Sluneční kámen. Tady se každoročně v době zimního slunovratu konal sluneční obřad.

Tajuplné kamenné zdi
    Hiram Bingham psal statě o velkolepých kamenických pracích v Machu Picchu. Zručnost, s níž byly sestavovány bílé žulové kvádry, aniž se přitom používala malta, je opravdu fascinující. Pečlivě otesané kameny do sebe s perfektní přesností zapadají a tvoří jednotné, velice stabilní stěny, na nichž jsou spáry sotva patrné. Když Bingham objevil Machu Picchu, bylo místo už celá staletí opuštěné a zarostlé džunglí. Musel nejprve místo vyčistit, rozpad se ale překvapivě udržel v mezích. Někdy se tvrdí, že toto stavební dílo nemůže pocházet od Inků. Že prý sice dosáhli vysokého kulturního stupně, ale nevyvinuli žádné techniky na dopravování těžkých materiálů z jednoho místa na jiné. Některé teorie předpokládají, že spolupůsobily mimozemské bytosti. Prostším vysvětlením by bylo připsat toto stavební dílo nějaké ještě ranější kultuře. Místo dává hádanky a zanechává nezodpovězené otázky. Jisté je jen to, že nikdo neví, jak Machu Picchu opravdu vzniklo.

Zpět...