Chan-Chan (od 12. století, Peru)

Největší město světa z cihel adobe. Zhotovovaly se tu cenné práce z kovů a budovy se zdobily zlatem.

    V této oblasti je mnoho archeologických vykopávek. Některá místa jsou oblíbenými turistickými centry, jiná jsou však známá málo. Nejbližší město je Trujillo. Tam je letiště s vnitrostátními lety do Limy. Cesta autobusem z Limy do Trujilla trvá devět hodin. Chan-Chan leží severně od Trujilla. Chrám Slunce a chrám Měsíce se nacházejí jižně od města. Oba jsou pohodlně dosažitelné taxíkem nebo autobusem.

Ptačí a rybí motivy na jedné zdi v Chan-Chanu.

    V pobřežní oblasti Peru mezi břehem Tichého oceánu a pohořím And nejsou žádné velké kamenolomy. Stavebním materiálem je tu adobe, hliněná cihla usušená na vzduchu. V Chan-Chanu si můžeme prohlédnout zbytky starého města, které bylo postaveno z tohoto materiálu. Chan-Chan byl kdysi hlavním městem majetné, mocné a hustě osídlené říše Chimú.
    Město se rozprostíralo na ploše 18 čtverečních kilometrů. Odtud vládli Chimúové říši, která se táhla asi do délky 1000 kilometrů podél pobřeží. Předpokládá se, že dobou jejího rozkvětu bylo 12. století po zániku mocné kultury z Tiahuanaco. Chimúové byli zruční architekti a technici (mohli přežít jen za předpokladu, že měli velmi dobře vymyšlený systém zásobování vodou) a měli vysoce kultivované kovozpracující řemeslo. Jejich stavební materiál, adobe, který byl používán v nejrozmanitějších formách, je sice skromný, existují  však náznaky, že důležité budovy byly kdysi vyzdobeny zlatými nástěnnými deskami. Ještě dnes lze spatřit ornamenty, které byly vyryty do cihel; ale všechny jiné cenné předměty z Chan-Chanu už dávno zmizely.
    Jeden příběh o založení Chan-Chanu vypráví o muži jménem Naymlap, který přišel od moře, založil město a pak zase zmizel na západě. Jiná pověst líčí, že ve městě žil drak, který stvořil Slunce a Měsíc. Tyto různé mýty však nepodávají žádnou informaci o tom, jak město skutečně vzniklo. Jisté je, že Chimúové byli přísně organizované společenství. Obdélníkový půdorys města a jeho rozdělení do různých okrsků vedou k úsudku, že logika a řád byly vysoko ceněny. Pravděpodobně žilo v každé z těchto uzavřených městských čtvrtí společenství několika tisíc lidí. Centrum města tvořil chrámový hrad Čudi. Obzvlášť dobře zachovalá je Hala 24 výklenků. Tvoří ji obdélníkové nádvoří obklopené zdmi, do kterých bylo zapracováno 24 sedadel. Soudí se, že toto místo bylo diskusním centrem. Neobyčejný akustický efekt, který lze ještě dnes vyzkoušet, umožňuje bavit se na větší vzdálenost šeptem. Podle jiné teorie stály ve výklencích sochy bohů. O funkci jednotlivých staveb lze jen spekulovat. Hala 24 výklenků patří ke komplexu budov, který obklopovala vysoká ochranná zeď. Lze si tu kromě toho prohlédnout i chatrče, vodní zásobník, vládní prostory a plošiny, kde se konaly náboženské obřady. Zbytky jednoho z chan-chanských chrámů. Město mělo v době svého rozkvětu kolem roku 1500 po Kr. odhadem 100000 obyvatel. Budovy jsou postaveny z usušených hliněných cihel.
    Chrámový okrsek Čudi byl jedním z deseti okrsků, z nichž se skládal Chan-Chan. Některé z těchto okrsků byly obehnané devítimetrovými hradbami. K pozoruhodnostem města patří Ruaca Esmeralda (Smaragdový chrám), Templo del Arco Iris (Chrám duhy) a Ruaca del Dragón (Chrám draka). Smaragdový chrám byl odkryt v roce 1923 a o dva roky později ho těžce poškodily silné lijáky. Je to pyramidová stavba se dvěma terasami a neobyčejným bohatstvím reliéfových dekorací s mořskými a rybími motivy. Také Chrám duhy je pyramida obehnaná vysokou zdí. Hliněné stěny jsou pokryty četnými ozdobami, v nichž lze podle vlastní fantazie spatřovat draky, stonožky nebo duhu.

Chrám Slunce a chrám Měsíce
    Legenda vypráví, že město Chan-Chan založil stvořitel Slunce a Měsíce. Nedaleko od Trujilla blízko řeky Moche se nacházejí chrám Slunce a chrám Měsíce. Předpokládá se, že chrám Slunce existoval už před říší Chimú. Připisuje se Indiánům kmene Mochiků, kteří byli na vrcholu rozkvětu v 6. století po Kr. Někteří vědci se však domnívají, že vznikl o dvě stě nebo tři sta let později. Chrám Slunce stojí na plošině vysoké 18 metrů a je to obrovská budova z cihel adobe. Jeho půdorys pokrývá plochu 228 krát 136 metrů a chrám je vysoký 23 metrů. Docela blízko se nachází chrám Měsíce, který pravděpodobně vznikl v téže době. Archeologové předpokládají, že oba chrámy patřily k jednomu kultovnímu centru, které bylo spjaté s kultem mrtvých. Byly nalezeny zbytky velkého hřbitova. Kromě obou chrámů tu byly ještě jiné sakrální stavby. Chrám Měsíce je znám díky krásným freskám, na nichž jsou zobrazeny zbraně, které mají lidské rysy a útočí na lidi. Tento motiv je možno objevit i na keramikách Mochiků – to je další důkaz, že chrámy musí pocházet ze 6. století.

Zpět...