Stověžatá Praha a Karlův most (Česká republika)

Výlet do historie přes Vltavu na Hradčany.

    Málokdy se stává, aby most tvořil vlastní jádro města. Jednou z takových výjimek je Karlův most, který spojuje západní a východní část Prahy. Na jednom břehu řeky Vltavy leží Hradčany a Malá Strana, na druhém Staré Město a jako celek vzniká nádherná kulisa stověžaté matičky Prahy. Po Karlově mostě nesmějí jezdit auta, a právě proto patří pěší procházka po něm k nejromantičtějším chvilkám v české metropoli. Hradčany s majestátním chrámem svatého Víta, jehož stavba začala ve 14. století, vytvářejí proslulé panorama stověžaté Prahy. Pod nimi se nachází historická Malá Strana, na kterou se ze Starého Města dostaneme přes Karlův most.
    V roce 1357 položil císař Karel IV. základní kámen na stavbu 520 m dlouhého a 10 m širokého pískovcového mostu, který podpírá 16 oblouků. Předchůdce Karlova mostu, románský Juditin most, strhla povodeň. Nový most byl postaven podle německého vzoru: mostu v Trevíru. Zakázku na stavbu, která se brzy proslavila po celém světě, získal zřejmě teprve čtyřiadvacetiletý Petr Parléř. Ten se stal později stavitelem jedné z nejvýznamnějších katedrál, Svatovítského chrámu na Pražském hradě.
    I když dělové koule Švédů za třicetileté války i zbraně jiných válečných konfliktů zničily mnoho architektonických památek, zůstává stará Praha jedinečnou ukázkou nejen gotické světské architektury a památkou na české panovníky, mecenáše umění. Na Staroměstské mostecké věži zvěčnil Petr Parléř tři panovníky: Karla IV., svatého Václava a Karlova syna Václava IV Historici byli později překvapeni věrohodností soch, především v případě Karla IV. Držení těla sochy totiž odpovídá skutečné postavě císaře a je zde dokonce patrné i jeho zranění, které prokázala pozdější analýza kostry.

Sochy svatých
    Karlův most proslul také souborem 30 soch a sousoší svatých na balustrádě, vytvořených Matyášem Bernardem Braunem a Františkem Maxmiliánem Brokoffem. Většinu soch však dnes již nahradily kopie, protože znečištění velkoměstskými zplodinami jim velice škodí. Zvlášť působivá je socha svatého Jana Nepomuckého - mučedníka, který byl v době rekatolizace symbolem katolické církve a jež je dodqes uctíván jako skutečný zastánce a obránce víry. V roce 1357 císař Karel IV. položil základní kámen na stavbu 520 m dlouhého a 10 m širokého pískovcového mostu, který podpírá 16 oblouků. Nový most byl postaven podle německého vzoru: mostu v Trevíru. Zakázku na stavbu mostu získal zřejmě teprve čtyřiadvacetiletý Petr Parléř, který se později stal po Matyáši z Arrasu druhým stavitelem chrámu svatého Víta na Pražském hradě.
    Karlův most stál vždy v centru historického dění, ať už v Čechách vládl kdokoli. Most byl svědkem korunovace českých panovníků; během husitských povstání v roce 1420 se na Malé Straně shromaždovali stoupenci Jana Husa; zimní král Fridrich Falcký prý v roce 1620 utekl přes most po prohrané bitvě na Bílé hoře, kde bylo poraženo jeho nepočetné protestantské vojsko katolickými Habsburky; v roce 1648 bránili Pražané z mostu Staré Město před vpádem Švédů; 0 200 let později zde Češi bojovali za nezávislost. Dnes po mostě proudí turisté ze všech koutů světa a poslouchají nejrůznější hudebníky a umělce, kteří již patří ke koloritu porevolučního Karlova mostu.

Zpět...