Šikmá věž v Pise (1173, Itálie)

Stavba, která jako by vzdorovala gravitaci; údajné dějiště fyzikálního experimentu Galilea Galileiho.

    Pisa je dosažitelná z mezinárodního letiště a má výborné silniční spojení. Město leží v blízkosti ústí řeky Arno, 80 kilometrů na západ od Florencie.

    Známá Šikmá věž v Pise (Tone Pendente) je zvonicí (Campanile) chrámu v Pise a patří k nádhernému komplexu sestávajícímu z chrámu, zvonice, baptisteria a hřbitova. Kdyby Šikmá věž stála rovně jako jiné věže, zůstala by její sláva pravděpodobně omezena jen na okruh několika architektů a historiků. Díky strukturální chybě se však stala známou v celém světě. Pohled ze zvonového prostoru Šikmé věže k baptisteriu.
    Věž je vysoká 55 metrů a nápis poznamenává, že stavba byla započata v roce 1174. Protože však kalendář v Pise předbíhal konvenční datování o rok, je skutečným lotem počátku stavby rok 1173. Architekty byli Bonnano Pisano a Wilhelm von Innsbruck, ale oba se dokončení své práce už nedožili. Věž ostatně až do druhé poloviny 14. století neměla zvláštní prostor pro zvony.
    Mnozí se domnívají, že šikmá poloha byla od samého počátku naplánována tak říkajíc jako odvážná demonstrace architektonické zručnosti. Tato teorie není příliš věrohodná. Mnohem pravděpodobnější je, že architekti věděli, že ji stavějí na extrémně nejistém podkladu, a proto do svých plánů zakalkulovali možnost mírného nachýlení.
    Když věž vidíme dnes a při zdolávání 294 schodů zakusíme jedinečnou a matoucí zkušenost, že máme pocit, jako bychom byli taženi k jedné straně, lze se vlastně jen divit, že vůbec ještě stojí. Každým rokem se úhel naklonění zvětšuje a strach z budoucnosti vzrůstá. Na počátku 20. století byla vychýlena od kolmice 4,30 metrů; v současnosti činí odklon 4,60 metrů, a teprve nedávno bylo shromážděno větší množství finančních prostředků na hledání řešení dřív, než bude pozdě.
    Šikmá věž má kruhový půdorys a vzpíná se do výše v deseti poschodích (včetně prostoru pro zvony). Šest centrálních poschodí je obklopeno ozdobnými slepými arkádami, které byly možná ovlivněny byzantskou nebo islámskou architekturou. Otázka islámského vlivu je zajímavá i proto, že dodnes není jasné, zda myšlenka postavit při křesťanských chrámech zvonici samostatně byla inspirována minarety muslimského světa, nebo zda minarety, z nichž muezzin svolává věřící k modlitbě, se vyvinuly z campanily. Šikmá věž s dómem. Když se se stavbou dómu započalo, byla Pisa bohatým obchodním městem, jež udržovalo kontakty s muslimy na Sicílii a na Blízkém východě.
    Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice chrámu, s jehož stavbou se začalo o sto let dříve. Bylo to po úspěšné námořní bitvě Pisanů proti Saracénům u Palerma roku 1063. Architektonický styl se stal známý jako románsko-pisánský stavební sloh. Ve ztvárnění vnější zdi, která je obložena střídavě červeným a bílým mramorem, je islámský vliv opět patrný. Podél přízemí byly na čelní straně zhotoveny arkády a na horní části se nachází několik řad arkád nad sebou, jejichž rozměry se postupně zmenšují a které tvoří konstrukci štítu. Chrám s centrální a křížovou lodí byl později rozšířen a má vnitřek bohatě vyzdobený ornamenty.
    V roce 1564 se v Pise narodil Galileo Galilei. Napsal, že Šikmou věž v Pise použil pro jeden ze svých experimentů. Volně pouštěl z věže předměty, aby dokázal, že rychlost pádu není závislá na váze padajícího předmětu. Není pochyb, že Galilei tuto teorii zkoušel. Méně jisté však je, zda to opravdu prováděl na Šikmé věži. Ideálnější podmínky pro takové experimenty než Šikmou věž v Pise však nemohl najít.

Baptisterium
    Baptisterium je kulatá mramorová stavba, která byla započata v polovině 12. století v románském slohu; později k tomu však přibyly i gotické slohové prvky. Kazatelna pochází z roku 1260 a je vyzdobena zajímavými reliéfy zobrazujícími scény ze života Ježíše Krista.

Composanto
    Tento hřbitov byl založen koncem 12. století, nebo počátkem 13. století. Předpokládá se, že přitom byla použita hlína, která byla dovezena z Palestiny z pahorku Golgata. Gotické arkády zdobí fresky, zobrazující mimo jiné triumf smrti, peklo a Poslední soud. Přes tato témata je to přitažlivé místo s pokojnou atmosférou.

Zpět...