Newgrange (4.stol. př. Kr., Irsko)

"Za zimního slunovratu vysílá vycházející slunce paprsek světla do temného srdce této hrobky."

    Newgrange leží v hrabství Meath v Irské republice na severním břehu řeky Boyne, asi osm kilometrů západně od
městečka Drogheda a sotva 50 kilometrů severně od Dublinu. Nejlepší příjezdová cesta z Dublinu je po silnici N 2 k vesnici Slane, vzdálené osm kilometrů východně od Newgrange.

    Muži, kteří odkryli Newgrange v roce 1699 při hledání stavebního materiálu, označili svůj nález jako jeskyni. Byla připsána Keltům a považována za pohřebiště králů z Tara, které údajně vzniklo v prvních letech po Kristu. Newgrange byl dokonce dáván do spojitosti s šachtovými hroby v Mykénách. Ve skutečnosti je podstatně starší než Mykény, dokonce starší než Stonehenge, nebo pyramidy. Newgrange, který je v irské literatuře oslavován jako sídlo Boynů, je megalitická chodbová hrobka pocházející z poloviny 3. tisíciletí a zjevně poukazující na vysoce rozvinutou společnost mladší doby kamenné, která tehdy v údolí řeky Boyne prožívala svůj rozkvět.
    Chodba široká 0,9 metru a dlouhá 16,7 metrů, orámovaná a střežená velkými monolity, vede k centrální hrobce, která má tři výklenky. Výška chodby u vchodu činí 1,5 metrů a až k hrobce se zvyšuje na dvojnásobek. Hrobka a chodba jsou zakryty kamenným návrším, které sestává odhadem z 200 000 tun volně ložených kamenů. Celá stavba byla pečlivě izolována proti průniku vody a obklopena kruhem vzpřímeně postavených balvanů. Mohutné návrší z kamene a hlíny bylo pokryto třpytícím se bílým křemenným štěrkem a obklopeno kruhem velkých, vzpřímeně postavených balvanů, z nichž se zachovaly jen dva u vchodu.
    Newgrange ponechává mnoho otázek otevřených. Proč byly v tak pečlivě vybudovaném hrobě přechovávány pozůstatky pouze pěti lidí? Jak byly na toto místo dopraveny obrovské kamenné balvany, které nebyly rozděleny na více kusů? Je rovněž možné, že se do této krajiny dostaly pohybem ledovců? Jak dlouho stavba trvala a kolik lidí se na ní podílelo? Některé kameny jsou zdobeny různými geometrickými vzory. Ale proč jsou tyto vzory někdy na místech, kde je za normálních podmínek není vidět?
    V jiném bodě je více jasnosti. Archeolog z Newgrange profesor O' Kelly poukázal na to, že je hrob konstruován tak, aby světlo vycházejícího slunce v době zimního slunovratu padalo na podélnou stranu chodby a do hrobky. A už tenkrát, když byl Newgrange budován, svítilo světlo na jeden jediný ozdobný kámen na konci hrobky.
    Vchod byl původně zakryt kamenem. Avšak pečlivě zkonstruovaná škvíra v příkrovu umožňuje, aby sluneční světlo proniklo. Tento efekt lze pozorovat jen v době zimního slunovratu. Něco podobného je známo o pohřebišti Maes Howe na Orknejských ostrovech. Doba jeho vzniku se odhaduje přibližně na 2700 let př. Kr. Tam však ozařuje hrob zapadající zimní slunce. Význam slunce v Newgrange podporuje teorii, která je odvozována z rané irské literatury. Pohřebiště je uváděno do spojitosti s nadpřirozenými bytostmi, zvláště s "bohem dobra" jménem Dagda, který byl uctíván jako bůh slunce.

Hřbitov v údolí řeky Boyne
    Newgrange leží na území, které tvoří smyčka řeky Boyne a jež oplývá historickými památka. V okruhu několika málo kilometrů se nacházejí ještě dvě další pohřebiště, Knowth a Dowth, která jsou přibližně stejně velká jako Newgrange. Předpokládá se však, že vznikla o něco později. Pohřebiště v Knowthu sestává ze dvou chodbových hrobů a řada menších se nachází mimo komplex. V nejbližším okolí jsou ještě další pahorky s pohřebišti a vzpřímeně stojící kamenné balvany. Pravděpodobně byl celý komplex po staletí uctíván jako posvátné místo. Na pohřebištích Knowth a Dowth jsou patrné ničivé stopy pozdějších dobyvatelů, ale zdá se, že Newgrange zůstal tohoto ničení ušetřen. To by mohlo znamenat, že se na něj pohlíželo se zvláštní úctou, nebo že byl ctěn jako dům smrti. Nálezy šperků a mincí mimo hrob ze 4. století vzbuzují domněnku, že i tehdy platil Newgrange za posvátné místo a že existovala tradice přinášet sem k potěšení "obyvatel" obětní dary (i když jen do bezpečné vzdálenosti).

Zpět...