Chrám Segrada Familia (po 1884, Španělsko)

Toto neobyčejné stavební dílo mělo podnítit návrat k učení římskokatolické církve.

    Sagrada Familia je severně od centra Barcelony na křižovatce Calle de Sarrdenya a Calle de Malorca.

    Stavební práce na chrámu Sagrada Familia (chrám smíření zasvěcený Svaté rodině) začaly v roce 1884 a trvají dodnes. Byl koncipován jako symbol životné katolické víry a měl se stát centrem komplexu budov, v nichž by byly školy a výchovná zařízení. Nedokončená stavba je na celém světě známá jako hlavní dílo slavného architekta Antonia Gaudího. Gaudí byl přísný katolík a v kostele Sagrada Familia vyjádřil svou víru surrealistickým stavebním dílem.
    Tato stavba překvapí každého návštěvníka svou jedinečností. Obrovská, překypující fasáda zasvěcená Narození Páně představuje známé motivy křesťanského umění a zpracovává je jedinečným, již téměř surrealistickým způsobem, aniž by chyběla úcta a vážnost. Gaudího práce vykazují vlivy maurské architektury. Je známo, že byl blízký prerafaelitům a spisovatelům Johnu Ruskinovi a Williamu Morrisovi. Zajímal se o Art nouveau, ale jeho přístup k architektuře je nepochybně velmi individuální a nekonvenční. Gaudí pohlížel na stavební činnosti jako na organický proces: kámen se stává životnou formou a ozdoby z něj vyrůstají jako rostliny. Z projektů zhotovoval raději neostré skici než přesné architektonické plány a dával přednost tomu být přítomný na staveništi a pozorovat, jak něco nabývá podobu, aby ji pak eventuálně mohl změnit. Nikdy ale nepřenechával jiným prosté provádění svých plánů.
    Tato pracovní metoda také vysvětluje, proč chrám Sagrada Familia zůstal nedokončený. Gaudí převzal projekt ve velmi raném stadiu v roce 1891 a věnoval mu velmi mnoho energie. Od roku 1914 odmítal všechny jiné stavitelské nabídky. Když ho v roce 1926 přejela tramvaj a zemřel, ukázalo se, že je nemožné pokračovat ve stavebních pracích v jeho duchu.
    Ví se, že Gaudí chtěl kostel vybavit třemi monumentálními fasádami, které měly představovat Kristovo narození, jeho utrpení a zmrtvýchvstání. Každá z nich měla mít čtyři vysoké věže ve stylu fasády o Kristově narození dokončené v padesátých letech. Architekt byl perfekcionista. Tak se například vypráví, že pro zobrazení útěku do Egypta zhotovil se svolením majitele sádrový otisk jeho osla. Osel svým zevnějškem odpovídal Gaudího představě o koncipovaném sousoší. Jistě by nezůstalo u přírodního zabarvení původních kamenů, kdyby byl Gaudí mohl kostel dokončit. Inspiroval se barvami a formami přírodních věcí a řada jeho prací ukazuje nadměrné používání nejrůznějších barevných tónů, materiálů a různě opracovaných povrchů.
    Architekt byl dokonalým umělcem a řemeslníkem. Navrhoval nábytek a vytvářel železná vrata a zábradlí, která budí úžas. Z jeho staveb v Barceloně jsou zvlášť působivé dvě soukromé vily Casa Batlló a Casa Milá.
    O plánu dokončit chrám Sagrada Familia po Gaudího smrti probíhala řada diskusí. Někteří jsou toho názoru, že je to, jako bychom chtěli Venuši Melské přidělat ruce a že od tohoto záměru by se mělo upustit. Jiní se domnívají, že fasáda znázorňující Kristovo narození je samostatným oltářním obrazem. Nedávno byla postavena úplně nová fasáda představující Kristovo utrpení, která je místy zcela nepodobná Gaudího dílu. Tím ale je ještě
nápadnější i Gaudího vizionářská síla, porovnáme-li ji s těmito dodatečnými pokusy dílo dokončit. Gaudí měl potěšení z barev a ozdob, jak ukazuje tento drak v Güellském parku, působící Živým dojmem.

Güellský park
    Eusebio Güell, bohatý průmyslník a Gaudího příznivec, si přál, aby architekt vytvořil na severozápadě Barcelony
celé předměstí. Plán nebyl nikdy dokončen, ale Gaudí v této oblasti, která dosud byla bez vody a zelených ploch, založil velmi zajímavý park. Lze se tu podivovat tomu, jakých efektů Gaudí docílil s keramickými dlaždicemi. Velká, zvlněná lavice je zdobena mozaikami veselých barev. Velký drak, spíš přívětivý než hrozivý, vytvořený také z pestrých dlaždiček, šplhá na zeď v blízkostí vchodu. Park má u vchodu také dva velmi neobvyklé pavilóny, jejichž střechy jsou pokryty mozaikovými dlaždicemi. V centru je sloupová síň, která ukazuje, jak Gaudí samostatně používal dórské slohové prvky.

Zpět...