Angkor Vat (kolem 1150, Kambodža)

Největší a nejslavnější chrám leží v nejmohutnějším chrámovém komplexu na světě.

    Vietnam se v roce 1989 stáhl zpět z Kambodže. Od té doby jsou s nepatrným pokrokem podnikány pokusy o vypracování mírového plánu. V současné době lze návštěvu země turistům sotva doporučovat. Angkor leží v severozápadní Kambodži, několik kilometrů od města Siem Reab.

V Bajonu jsou vytesány válečné scény. Angkor byl častokrát vypleněn thajskou armádou.

    Nejfantastičtější příklad hinduistické architektury nestojí v rodišti hinduismu v Indii, nýbrž v Kambodži. Tam vybudoval božský král Súrjavarman II. ve 12. století obrovský chrámový soubor Angkor Vat. Je zasvěcen hinduistickému bohu Višnovi a slouží současně jako svatyně a jako pohřebiště Súrjavarmana samotného. Khmerští vládcové Kambodži, kteří vládli od 9. do 15. Století po Kr. rozlehlému království, se považovali za pozemské inkarnace boha Višna. Angkor Vat byl jakýsi nebeský palác, kde se mohl duch králů zdržovat.
    Chrám je obklopen pevnostním příkopem. Geometrický půdorys má enormní rozměry. Vnější zeď ohrazuje areál o rozloze 1,95 čtverečních kilometrů. Návštěvník vstupuje do chrámového komplexu hlavním portálem obvodové zdi a spatří celý Angkor Vat, který se tyčí v řadě po sobě následujících plošin. Srdce svatyně se nalézá pod věží vysokou přes 61 metrů a lze tam dojít dalšími branami, schodišti a otevřenými nádvořími. Je obklopeno čtyřmi nižšími věžemi, které představují čtyři další svatyně. Obrovský chrám se špičatými věžemi je zázračným dílem symetrie. Byl obklopen příkopy. Ty symbolizují oceán, který obklopuje Svatou horu v indické mytologii.
    Angkor Vat má bohatou výzdobu, která kontrastuje s přísně geometrickým komplexem. Do kamene jsou vytesány živé scény z indické mytologie. Bujní bohové a bohyně jsou vzájemně propleteni v erotických pozicích. Na reliéfech zabírajících stovky metrů jsou zobrazeny historické postavy z dějin Khmerů. Jednou z nejznámějších a nejčastěji zobrazovaných skulptur je Apsaras, tančící bohyně Khmerů.
    Angkor Vat je neobyčejné stavební dílo. Je překvapivé, jak byly stavební materiály a prostor "zkomponovány" do tohoto geometrického komplexu. Přitom byly stavební techniky omezené, protože stavba oblouků a kupolí byla ještě neznámá. Scény vytesané do kamene působí jako dřevořezy. Při celkovém pohledu na chrám se tají dech.
Višnu, hinduistický bůh stálosti a záchrany, demonstroval v Angkor Vatu svou všemocnost. Když v roce 1973 v Kambodži válka eskalovala, byl na francouzské archeology, kteří dohlíželi na Angkor Vat, vyvíjen nátlak, aby komplex opustili. Celý chrámový soubor se stal úkrytem Rudých Khmerů (Angkor Vat je pouze centrem obrovského komplexu o ploše kolem 260 čtverečních kilometrů s více než 200 chrámy). Dnes jsou v chrámech díry po kulkách. Politickým cílem Rudých Khmerů bylo osvobodit zemi od náboženské závislosti, a proto dali odstranit z četných skulptur bohů hlavy. Po více než 20 letech začíná dnes restaurování. Jsou ale pochybnosti, bude-li provedeno odborně, nebo budou-li způsobeny ještě další škody. Válka a politické vření zanechaly své stopy. Dalším problémem, s nímž jsou konfrontováni ti, kdo se snaží o uchování tohoto jedinečného dědictví kambodžského náboženství a dějin, je stálý nedostatek finančních prostředků. Velký a záhadný kamenný obličej jedné z velkých postav buddhistické víry Bodhisattvy Avalokitešvary vyhlíží v srdci Angkor Thomu z Bajonu.

Návrat do džungle
    Angkor Vat je jen jednou z nesčetných staveb na území khmerských králů. Po 600 let bylo toto )zemí prakticky zarostlé džunglí, a i dnes si jeho části džungle žádá zpět. Vzdálenější oblasti jsou možná ještě zaminovány. Některé větší chrámy se drolí, protože divoká vegetace narušuje zdivo. Ještě pořád je možné mnohé obdivovat, ale jsou obavy, že se kamenné budovy zřítí stejně jako prosté dřevěné stavby Khmerů, kteří čím dál tím více upadají v zapomnění.

Angkor Thom
    Umění Khmerů vykazuje jak hinduistické, tak i buddhistické vlivy a zdá se, že oběma náboženstvím je prokazována stejná úcta. Angkor Thom je město, které postavil na počátku 13. století král Džajavarman VII. Je v blízkosti Angkor Vatu a v jeho centra je buddhistický chrám, Bajon. I tady byli králové uctíváni společně s bohy, i tady je budova vyzdobena věžemi, pravoúhlými galeriemi a zvýšenou svatyní, která se nachází ve středu. Na reliéfech jsou zobrazeni panovníci jedoucí na slonech a obklopení množstvím lidí, a také tanečnice. Bůh, který je tu uctíván, se jmenuje Lokesvara, tj. Buddha, který dosáhl stavu nirvány. Z věží Angkor Thomu shlížejí vždy čtyři mohutné usmívající se tváře, které mají symbolizovat tento stav spokojenosti.

Zpět...