Chrám Minakši (od 1550, Indie)

Chrám fascinuje svými plastikami i dějinami, ale i tím, že je dodnes životným poutním místem.

    Chrám leží ve městě Madurai v jižní Indii ve státě Tamil Nadu, asi 520 kilometrů od Madrásu. U města je letiště vzdálené jen 5 kilometrů se spojením z Cochinu a Bangalore. Cesta vlakem z Madrásu trvá osm hodin, nádraží je docela blízko chrámu. Z Madrásu je také autobusové spojení.

Brána Raya jedna z velkých vstupních bran.

    Minakši byla princezna, která přišla na svět s třemi prsy. Mnoho svatých mužů bylo žádáno o radu. Oznámili, že třetí prs zmizí, až potká svého budoucího manžela. To se rovněž stalo, když princezna potkala boha Šivu. Za osm dní se také v Madurai provdala za boha, který se jí přiblížil jako Sundarešvara (Ženich krásy).
    Tento příběh se vypráví pro objasnění původu této hinduistické chrámové oblasti. Zahrnuje svatyně zasvěcené Minakši a Sundarešvarovi a je ještě dodnes jedním z nejvýznamnějších poutních míst.
    Chrámová oblast má rozlohu 258 krát 223 metrů. Má devět gópur (obrovské věžní brány pokryté skulpturami), které ční až do výše 50 metrů. Čtyři z nich jsou ve vnějších zdech chrámové oblasti, ostatní stojí uvnitř ní. Řada budov vznikla v době, kdy panoval Tirumala Nayak (1623 až 1659). Svatyně pochází však pravděpodobně z 12. Století a neobvyklá Hala tisíce sloupů z poloviny 16. století. Říká se, že žádný sloup není stejný jako jiný. Trvalo by celé měsíce prostudovat všechny skulptury, které jsou umístěny na sloupových reliéfech: jsou tu muži a ženy, bohové, bohyně a hudebníci. Dnes je v hale muzeum a tato skutečnost trochu škodí prostředí tohoto místa. Neboť dnes je to živé poutní místo, kam proudí tisíce poutníků. Návštěvníci i obchodníci, kteří tu otvírají své krámky, kde prodávají všechno možné od malých sošek Šivy až po koření, zde jsou podstatnou součástí a pestrou kulisou.
    Chrám láká poutníky ve dne v noci. Je tu mnoho procesí a slavností s hudbou. Obrovské chrámové jezero (Jezero Zlaté lilie) zásobuje poutníky vodou k rituálnímu omývání. Vede k němu příkré schodiště. Komplex je zarámován do pomalované arkády. Malby zobrazují 64 zázraků, které Šiva učinil v Madurai. Chrám je jedním z nejnádhernějších v Indii. Minakši znamená Rybooká. Říká se, že princezna měla velké oči rybího tvaru a že páchla jako ryba, dokud se nesetkala s Pánem krásy Sundarešvarou.
    Bohatství sloupů, koridorů, sálů a svatyní zdobených plastikami může leckomu připadat přehnané. Avšak chrám zachovává určitá pravidla, která lze na indických náboženských chrámových stavbách vypozorovat. Hlavní osa chrámu, stejně jako Sundarešvarova svatyně, je orientována na východ a západ. Uvnitř chrámu se nachází kolem svatyně chodba Puja, která umožňuje rituální obcházení kultovního předmětu ve směru hodinových ručiček. Ve zvláštních slavnostních dnech se vozí kolem chrámu obrazy bohů na zlatém chrámovém voze. Vůz táhne slon, který má představovat symbol boha se sloní hlavou jménem Ganeša. Tento bůh je často zobrazován na chrámových plastikách. Z velké jižní věžní brány je dobrý rozhled na nepřetržitě pulsující, barvitý a hudbou podmalovaný život v okolí chrámu Minakši.

Další stavby v Madurai
    V Madurai je řada dalších chrámů. Deset kilometrů od městského centra je chrám Tiruparamkundram. Je vytesán ze skály a působí jako obrovská skulptura. Blízko chrámu Minakši je palác Tirumala Nayak. Dnes je v něm muzeum. Příležitostně se v jeho prostorách konají i koncerty a taneční představení. Ve městě je další muzeum, kde se vystavují výrobky uměleckých řemesel, které vznikly v okolí. Je věnováno Mahátma Gándhímu a je tu vystaveno i jeho dhoti (bederní rouška), které měl na sobě, když byl zavražděn.

Slanost Teppam
    V lednu nebo v únoru se každoročně v Madurai slaví slavnost Teppam. Z chrámu se vynášejí obrazy Sundarešvary a Minakši a dopravují se po vorech na uměle založeném jezeře Mariamman-Theppakkulam v jižní části města. Pak se koná slavnostní procesní jízda. Na ostrově uprostřed jezera stojí chrám, který byl postaven v téže době jako chrám Minakši. Tato slavnost na vorech přitahuje tisíce poutníků.

Zpět...