Borobudur (kolem 800, Indonésie)

Největší buddhistická stavba na světě je kamennou knihou buddhistického učení.

    Borobudur leží 42 kilometrů severozápadně od města Yogyakarta, nejdůležitějšího na střední Jávě. Z Yogyakarty existuje pravidelné autobusové spojení do Muntilanu a do Borobuduru. Do Yogyakarty lze doletět letadlem nebo dojet vlakem z Djakarty (hlavního města Indonésie).

Sochy a svatyně ve tvaru zvonů stojí na nejhořejší terase. Borobudur leží v horách  a je inspirován indickou architekturou.

    Stavitelé obrovského chrámového komplexu Borobudur se pokoušeli vytvořit na půdě Jávy přesvědčivou obdobu legendární hory Meru z indické mytologie - onoho obrovského zlatého vrcholku, na němž spočívá celý vesmír. Tvrdí se, že výsledkem je největší monument celé jižní polokoule. S množstvím špičatých věží, obrazů a soch Buddhy vypadá ještě po deseti stoletích jako fantastické dílo.
    Při pohledu ze vzduchu se jeví Borobudur (jméno znamená mnoho Buddhů) jako obrovská třírozměrná mandala neboli rituální diagram universa, který symbolicky spojuje nebe a Zemi. Chrám byl postaven kolem a na návrší a má formu stupňovité terasovité pyramidy. Sahá do výše 34 metrů a odhaduje se, že obsahuje více než 55 000 kubických metrů kamene. Pět hlouběji položených teras má čtvercový půdorys a představují pozemský svět. Nad tím jsou položeny tři kruhovité terasy, které symbolizují duchovní svět. Poutník stoupá pomalu od sféry pozemské ke sféře duchovní.
    Na hořejších terasách jsou řady svatyní (stúpy). Každá z nich, jež má zvonovitý tvar, skrývá uvnitř jednu sochu Buddhy. Rozdílná gesta rukou soch poukazují na různé aspekty buddhistického učení. Na vrcholu komplexu, uprostřed nejvyšší terasy, z níž je fascinující pohled na okolní horskou krajinu, se nachází svatyně o průměru 15 metrů, která symbolizuje nejvyšší cíl buddhismu, nirvánu, duchovní svobodu nebo nebe. V Borobuduru je víc než 500 figur sedícího Buddhy a řada reliéfů, které ilustrují buddhistické učení.
    Návštěvníci by měli jít po cestě, kterou chodí procesí. Vystoupit nahoru po schodech k terasám a jednou obejít dokola každou terasu, než vystoupí na další. Přitom se člověk má vždy obracet nalevo (jít druhým směrem znamená přiklonit se ku zlu). Cesta dlouhá asi pět kilometrů vede podél největší sbírky buddhistického umění. Na 1500 reliéfech jsou zobrazeny scény ze života a učení Buddhova - kamenná encyklopedie buddhismu. Další stovky kamenných reliéfů ukazují scény ze života – práci na venkově, rodinný život, lodě překocené v bouři, tanečníky, opice, válečné výjevy. Umožňují nahlédnout do života obyvatel Jávy v 9. století. Původně byly tyto reliéfy pomalovány zářivými barvami. Celá stavba se podobá stavbám indickým.
    Borobudur vybudovala kolem roku 800 př. Kr. dynastie Šailendrů. Pravděpodobně trvalo více než 75 let, než byla tato chrámová hora dokončena. Muselo tu pracovat nesmírné množství lidí, řemeslníků a sochařů. Zřejmě byl komplex o 200 let později opuštěn. Pomalu se rozpadal a zarůstala jej džungle. V době napoleonských válek dobyl Jávu jakýsi anglický expediční oddíl a Borobudur objevil nějaký anglický důstojník. Bující rostliny a stromy byly odstraněny a v roce 1907 začali holandští archeologové s restaurováním. V letech 1970 až 1980 byly podniknuty další restaurátorské práce s podporou UNESCO. Pohled na velkou část chrámového komplexu.

Bůh tance
    Území střední Jávy, kde leží Borobudur, je historicky a kulturně srdcem ostrova Jávy. Od 8. století byla Indonésie pod silným indickým vlivem. Existovala buddhistická a hinduistická království, jejichž panovníci byli přesvědčeni, že jsou inkarnacemi indických božstev.
    Chrámový komplex v Prambananu leží 17 kilometrů severovýchodně od Yogyakarty. Byl postaven v 9. a v 10. Století a stejně jako v Borobudum jsou tu kamenné plošné reliéfy. Ty zobrazují živé scény z indického eposu Rámájana. Lze tu vidět roztomilá zobrazení mytologických zvířat a veselých opic, nebeských stromů a kosmického tance boha Šivy, stvořitele i ničitele světa. Dvacetistranný a 49 metrů vysoký hlavní chrám je zasvěcený Šivovi a uvnitř je umístěna čtyřruká, tři metry vysoká socha tohoto boha. V jiné místnosti je socha jeho manželky Durgy, která je tu známá jako štíhlá panna. Šivův chrám je obklopen dvěma dalšími chrámy, které jsou zasvěceny hinduistickým bohům jménem Višnu a Brahma.

Zpět...