Afrika

    Afrika je po Asii druhý největší kontinent a zujímá 22 % povrchu naší Země. Z Afriky pocházejí nejstarší stopy lidí, nebo bytostí podobných lidem. Odtamtud se pak rozdělili do celého světa. Velký počet lidských ras v Africe a nejméně 800 rozličných jazyků ukazuje rozmanitost dosavadního vývoje lidstva.
    První lidé sbírali plody přírody a lovili. V 5. století př. Kr. však už exitovali v úrodném údolí Nilu v Egyptě lidé, kteří se zabývali zemědělstvím. Sahara na západě ještě nebyla pouští, v divočině, dnes již neplodné, byly nalezeny důkazy pěstování dobytka. Mezi lety 2650 až 2350 př. Kr. existovala v Egyptě tzv. Stará říše, která měla vysoce vyvinutou kulturu. K ní se přimykala Střední říše (2040 - 1785) a Nová říše (1551 - 1070). V prvním století př. Kr. byla země faraónů dobyta cizími asijskými mocnostmi - nejprve Asyřany v 7. století př. Kr., v 6. století př. Kr. pak Peršany.
 

Kliknutím na název v mapě jej otevřeš.
Cheopsova pyramidaChrámy v KarnakuMeroé
Mapa Afriky